Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Rancangan Tempatan Daerah Port Dickson

Bil Nama #
1 1.0 TUJUAN
2 2.0 LATAR BELAKANG
3 3.0 PERUNTUKAN PERUNDANGAN
4 4.0 KEPERLUAN PENGUBAHAN
5 5.0 PROSES PENYEDIAAN
6 6.0 CADANGAN PINDAAN GUNATANAH KESELURUHAN
7 7.0 KELAS GUNATANAH DAN BANGUNAN
8 8.0 PINDAAN GUNATANAH
9 8.1 BP1
10 8.2 BP2
11 8.3 BP3
12 8.4 BP4
13 8.5 BP5
14 9.0 PENUTUP

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat