Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Anugerah Dan Pencapaian

Kriteria Pencapaian
Testing
Tandas Bersih
Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia, Negeri Sembilan (pbt)
Sistem Penarafan Bintang Pbt (spb-pbt)
Persijilan 5s
Penilaian Laman Web/portal Web Agensi-agensi Di Bawah Kementerian Dan Pentadbiran Kerajaan Negeri (mgpwa) 2013 € 2015 Penilaian Portal/web Laman Web Agensi-agensi Di Bawah Kementerian Dan Pentadbiran Kerajaan Negeri (probe) 2016
Pengurusan Aduan Awam
Penglibatan Dalam Persatuan Pbt Malaysia (mala)
Medan Selera Bersih, Selamat Dan Sihat
Malam Kesenian Dan Kebudayaan Pihak Berkuasa Tempatan Ns
Landskap Terbaik
Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (kik)
Kpi Hrmis
Inspektorat Keselamatan Perlindungan
Indeks Akauntabiliti (ai)
Blue Ribbon Kawasan Bebas Asap Rokok

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat