Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Garis Panduan & Pekeliling

Bil Nama #
1 Dasar Keselamatan ICT Negeri Sembilan Darul Khusus Versi 2.1
2 test
3 testing
4 testing2

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat