Jabatan Perancang Bandar

Bil Nama Jawatan Ext
1 Hasni Bin Hassan Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa JA36 1401
2 Akmal Hisham Bin Abdul Rahmid Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa JA29 1402
3 Zurnurain Binti Zainol Abidin Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa JA29 1403
4 Zuley Binti Mohd Zolfahmi Pembantu Tadbir (P/O) N22 (tbk) 1404
5 Noridayu Binti Mohammad Pembantu Tadbir (P/O) N19 1404
6 Nur Suryati Binti Mohd Baharin Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa JA29 1405
7 Mohd Zabidi Bin Abd Rashid Pelukis Pelan JA29 1405
8 Nur Aisyah Binti Rosli Pen. Peg. Perancang Bandar JA29 1405
9 Noor Hamira Binti Ab Talib Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa JA29 1406

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat