JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Bil Nama Jawatan Ext
1 Sri Rahayu Ningsih Binti Suwarno Pen. Peg. Penilaian W29 220
2 Mastura Binti Abdullah Pen. Peg. Penilaian W32 221
3 Hafizi Bin Jamil Pegawai Penilaian W44 222
4 Norazian Binti Razali Pembantu Penilaian W22 224
5 Noorzalina Binti Nasrud-din Pembantu Penilaian W19 224
6 Abu Bakar Bin Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) N22 Kup 225
7 Zamani Bin Arshad Pembantu Penilaian W19 225
8 Nor Asyikin Binti Mohamad Ali Pembantu Penilaian W19 225
9 Ibrahim Bin Ismail Pembantu Penilaian W19 225

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat