JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Bil Nama Jawatan Ext
1 Roslinawati Binti Mat Zin Peg. Teknologi Maklumat F44 1130
2 Siti Rohaya Binti Baha Pen. Peg. Teknologi Maklumat Fa32 (tbk) 1132
3 Mohd Faizal Noor Bin Jaal Pen. Peg. Teknologi Maklumat Fa29 1133
4 Hairul Bin Sulaiman Pembantu Awam H11 1133
5 Ahmad Aizat Bin Abdul Kadir Juruteknik Komputer Ft19 1133
6 Khairul Anuar Bin Badrul Hisham Juruteknik Komputer Ft19 1133
7 Siti Nur Arbaiyah Binti Abu Bakar Juruteknik Komputer Ft19 1134
8 Noorazreen Binti Rahim Pembantu Tadbir (P/O) N19 1134

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat