Jabatan Landskap

Bil Nama Jawatan Ext
1 Norazliana Binti Mohd Nor Pembantu Tadbir (p/o) N19 1305
2 Juwita Binti Abdul Jalil Arkitek Landskap J44 1500
3 Hafizoh Binti Ahmad Pen. Arkitek Landskap JA29 1501
4 Hamidah Binti Mat Jan Pembantu Awam H11 1502
5 Ahmad Syarwin Bin Md Tahir Pen. Arkitek Landskap JA29 1503
6 Nurrul Aini Binti Janah Pen. Pegawai Pertanian G29 1503
7 Mohd Shaqir Bin Saleh Pen. Arkitek Landskap JA29 1504

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat