Unit Undang - Undang

Bil Nama Jawatan Ext
1 Puziah Binti Mohd Said Pegawai Undang-undang L44 1900
2 Muhammad Shukri Bin Shafiee Penolong Pegawai Undang-undang L29 1901
3 Nazira Binti Mokri Penolong Pegawai Undang Undang 1901
4 Norida Binti Kassim Pembantu Tadbir (p/o) N22 1902
5 Nur Wahida Binti Kassim Pembantu Tadbir (P/O) N19 1902
6 Izzarrul Afiq Bin Ibrahim Pembantu Tadbir (P/O) N19 1902
7 Rokhaizat Bin Hashim Penghantar Notis N11 1902
8 Muhammad Akmal Bin Mohd Zawahir Penghantar Notis N11 1902

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat