JABATAN KEJURUTERAAN

Bil Nama Jawatan Ext
1 Hani Syafiqa Binti Mazli Pembantu Tandbir (P/O) N19 1122
2 Mardiana Binti Abdul Aziz Pen. Jurukur Bahan J29 1128
3 Jamalarus Bin Aziz Penolong Jurutera Ja36 1300
4 Nurwajihah Binti Mohd Pembantu Tadbir (p/o) N19 1304
5 Mohammad Mohaiyaddin Bin Hasin Jurutera Awam J44 1800
6 Mohd Zamri Bin Zainal Penolong Jurutera JA29 1802
7 Liew Shih Ming Penolong Jurutera JA29 1803
8 Kartina Binti Mohd Shah Pembantu Tadbir (P/O) N22 (tbk) 1804
9 Nur Hafizah Binti Mohd Esa Pembantu Tadbir (P/O) N19 1804
10 Khairul Anuar Bin Mustafa Pembantu Tadbir (P/O) N19 1804
11 Muhammad Nur Halif Bin Zainal Pen. Jurutera (Mekanikal) JA29 1804
12 Norazlina Binti Zainal Abidin Pembantu Tadbir P/O N19 1804
13 Nor Azrina Binti Mohd Nor Penolong Jurutera JA29 1805
14 Abdul Zailan Bin Abdul Wahab Penolong Jurutera JA29 1805
15 Megat Mohd Farid Bin Jamai Pen. Jurutera JA29 1805
16 Muhammad Syazwan Azizi Bin Zainal Penghantar Notis N11 1805
17 Muhammad Nazim Bin Abu Bakar Pembantu Operasi N11 1805
18 Ab Rahman Bin Kasim Penolong Jurutera JA29 1806
19 Nur Azura Binti Amdan Penolong Jurutera JA29 1806
20 Zaireen Bin Mohd Sharif Pen. Jurutera JA29 1806
21 Mohd Khairul Bin Azizul Pen. Jurutera Elektrik Ja29 1806
22 Noraida Binti Ali Pen. Jurutera JA29 1806

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat