Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Kalendar Latihan

Tarikh Kursus Pengurus
04/07/2019 - 04/07/2019 Sistem Penarafan Bintang Pbt (spb-pbt)1 wan

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat