Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK)

Tahun Kumpulan Projek Pencapaian

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat