Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Jabatan Kejuruteraan

  • Objektif

  • Fungsi


AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat