Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)EKSA yang telah diperkenalkan mulai Januari 2014 adalah penjenamaan semula Amalan 5S Sektor Awam merupakan salah satu inisiatif kea rah peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan. Langkah penjenamaan semula ini sesuai dan seiring dengan perubahan dan kehendak semasa yang sentiasa menekankan peningkatan prestasi dan daya saing organisasi di samping menyemarakkan lagi budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan jabatan/ agensi sektor awam.

Komponen utama dalam pelaksanaan EKSA adalah berteraskan Amalan 5S (Sisih, Susun, Sapu, dan Seragam Amal) dan ditambah baik dengan penambahan beberapa elemen-elemen baharu :

• Imej Korporat

• Kreativiti dan Inovasi

• Amalan Hijau

• Persekitaran Kondusif dan

• Kepelbagai Agensi


Dasar

Kearah mewujudkan kecermerlangan organisasi melalui persekitaran kerja yang kondusif

Objektif

• Meningkatkan imej korporat.

• Menyemarakkan aktiviti kreatif dan inovasi.

• Menggalakkan aktiviti kea rah mewujudkan persekitaran hijau

• Memastikan kepuasan pelanggan dalaman dan luaran.

• Memastikan keselamatan di tempat kerja untuk setiap warga.

• Mewujudkan displin yang tinggi dan berhemah di kalangan warga.

 

Garis Panduan EKSA

JawatanKuasa EKSA

 • Bil Nama #
  1 Carta Organisasi Induk
  2 Carta Perbatuan
  3 Ketua Zon
  4 Kriteria Audit MAMPU
 • Bil Nama #
  1 Carta Organisasi Audit
  2 Carta Perbatuan
  3 Slide Jawatankuasa Audit
 • Bil Nama #
  1 Carta Organisasi Latihan
  2 Carta Perbatuan
 • Bil Nama #
  1 Carta Organisasi Latihan
  2 Carta Perbatuan
  3 Aktiviti Jawatankuasa Psromosi

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat