Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Buletin

Bil Nama #
1 Buletin & Laporan Tahunan 2017
2 buletin 2015
3 testing

Laporan Tahunan

Bil Nama #
1 laporan 2015

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat