Knowledge Management System (KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."


business themes

ISO 9001:2015

business themes

Undang-Undang Kecil

AIAR © 2018 MPPD | JabatanTeknologi Maklumat